Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Balletschool La Danse

 

Inschrijving

Voordat u uzelf of uw kind definitief inschrijft, biedt Balletschool La Danse u de mogelijkheid vrijblijvend een gratis proefles te volgen. Voor het volgen van een proefles dient u eerst altijd contact op te nemen met bibi@balletschool-ladanse.nl.

De inschrijving verloopt via een online inschrijfformulier op www.balletschool-ladanse.nl. Wanneer een les vol is, komt u automatisch op de wachtlijst te staan. U krijgt een bericht wanneer dit het geval is en wanneer er een plek vrij komt, zal er opnieuw contact met u opgenomen worden.

Elk seizoen dient u zich weer opnieuw in te schrijven voor een les bij Balletschool La Danse. Opgave wordt op volgorde van binnenkomst behandeld. Een seizoen telt 30 lessen.

 

Betalingsvoorwaarden

Na inschrijven ontvangt u een factuur per mail of post. Deze dient voor 1 september van het betreffende seizoen betaald te worden. Bij later instromen dient u de factuur binnen 14 dagen te voldoen. Bij een te late betaling zijn wij genoodzaakt administratiekosten van 7,50 euro in rekening te brengen. Wanneer na twee betalingsherinneringen het lesgeld niet voldaan is, kan Balletschool La Danse de lesplaats vergeven aan een nieuwe leerling.

Lesgelden worden alleen gerestitueerd bij een verhuizing of ziekte. In het geval van ziekte dient er een doktersverklaring overhandigd te worden.

Vragen met betrekking tot betalingen kunt u mailen naar carla@balletschool-ladanse.nl.

 

Afmelding

Bij ziekte is afmelding gewenst, dit kan door middel van een mail naar bibi@balletschool-ladanse.nl). Wanneer een docent ziek is, wordt geprobeerd een vervangende docent te zoeken. Als een les niet vervangen kan worden, wordt de les afgezegd door middel van een mail. De gemiste les wordt in overleg met de leerlingen op een later moment ingehaald.

 

Inhalen

Door u gemiste lessen kunnen ingehaald worden mits er plek is in een vergelijkbare andere les en de desbetreffende docent hiervoor toestemming geeft.

 

Aansprakelijkheid

Deelname aan de lessen gebeurt op eigen risico. Directie en docenten zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk lichamelijk letsel, beschadigde of zoekgeraakte eigendommen.

 

Inhoudelijk

Balletschool La Danse hanteert voor een aantal lessen verplichte kleding. Meer informatie hierover vindt u op de site: www.balletschool-ladanse.nl.

Op de balletschool worden verder onderstaande regels gehanteerd:

  • Buitenschoeisel is niet toegestaan op de dansvloer
  • Het is voor leerlingen niet toegestaan om in de studio te eten.
  • Het is voor ouders niet mogelijk om tijdens de les van hun kind te blijven kijken, tenzij de docent hiervoor mogelijkheden biedt. Er worden regelmatig kijklessen georganiseerd.