Over Balletschool La Danse

Wie we zijn

In 1986 richtte Carla van Zanten Balletschool La Danse op. Ballet was ooit een kunstbeoefening voor de elite, maar Carla wilde dans toegankelijk maken voor iedereen, ongeacht achtergrond, niveau en ambities. Daarom worden bij Balletschool La Danse lessen voor mensen van uiteenlopende leeftijden aangeboden in allerlei verschillende stijlen. De jongste leerling is drie jaar oud en de oudste zeventig. De lessen, organisatie en activiteiten bij Balletschool La Danse worden gebaseerd op drie belangrijke uitgangspunten: dansplezier, technische en dansante ontwikkeling en een brede kijk op dans.

Dansplezier voor iedereen

Dansplezier heeft bij Balletschool La Danse altijd voorop gestaan. We bieden lessen in een uiteenlopende verzameling aan dansstijlen, zodat iedereen een les kan volgen waar hij of zij zich prettig bij voelt en het meeste plezier uithaalt. Door in de peuter/kleuter- en kinderlessen aan te sluiten bij de fantasierijke belevingswereld van de leerlingen, ervaren ze de dansles als een leuk en bijzonder avontuur. Bij de lessen voor volwassenen spelen de docenten in op de behoeften van de groep met betrekking tot niveau en verschillende bewegingsvormen binnen de dansstijl.

Technische, dansante ontwikkeling

Bij Balletschool La Danse streven de docenten ernaar alle leerlingen te stimuleren om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen op technisch en dansant gebied. Hierbij past de docent haar didactiek aan aan het niveau, de leerstijlen en de ontwikkeling van de leerlingen. Bij sommige lessen staat de technische ontwikkeling meer centraal dan bij andere. Zo zijn de lessen binnen de Vooropleiding bijvoorbeeld meer techniekgericht dan de reguliere kinderlessen.

Naast de technische ontwikkeling vinden we ook de verdere dansante ontwikkeling van belang. Daaronder valt onder andere het ontwikkelen van creativiteit (denk aan improvisatie en het zelf creëren van dans), muzikaliteit en presentatie. 

De leerlingen leren in de danslessen meer dan enkel het dansen zelf; ze leren zich een houding te geven, zichzelf op verschillende manieren te presenteren en met een open houding op zichzelf te reflecteren.

Een brede kijk op dans

Tot slot willen we bij Balletschool La Danse een actief onderdeel uitmaken van het culturele landschap in Groningen en Nederland. De balletschool participeert in het dansnetwerk van de provincie Groningen door bij Stichting Vrijdag in overleg te gaan over het gewenste dansaanbod in de omgeving en de promotie van dans bij kinderen en jongeren. Ook levert Balletschool La Danse een bijdrage aan projecten die leven in de noordelijke gemeenschap.

We willen de leerlingen van de balletschool meer bieden dan enkel en alleen de dansles waar ze zich voor inschrijven. Om deze reden organiseren we inspirerende theaterbezoeken, waarbij de leerlingen kennismaken met professionele dansgezelschappen en het theater zelf. Ook organiseren we regelmatig workshops, waarbij dansdocenten uit het hele land les komen geven in uiteenlopende dansstijlen. Op deze manier creëren we kennis en een open blik naar alle mogelijkheden in de danscultuur. Naast de activiteiten binnen de balletschool geven docenten van Balletschool La Danse workshops op basis- en middelbare scholen en specifieke doelgroepen om meer kinderen en jongeren in Groningen te bereiken en hen kennis te laten maken met dans.

Aanbod voor amateurdansers

Op basis van deze drie uitgangspunten biedt Balletschool La Danse een geschikte plek voor amateurdansers van alle dansniveaus met verschillende ambities. Zo is er een groot aanbod voor amateurdansers die recreatief dansles willen volgen. Ook amateurdansers die verder dan dat willen gaan en met passie en doorzettingsvermogen het beste uit zichzelf willen halen, kunnen bij ons terecht; selectieklassen Springplank en Danspunt zijn dan bij uitstek geschikt. Tot slot kunnen ambitieuze amateurdansers die dans overwegen als carrière terecht bij de Vooropleiding Dans.

Kortom: Balletschool La Danse bezit de passie, kennis en ervaring om alle amateurdansers een plek te bieden en naar hun eigen behoefte te laten floreren.